Η μονάδα παραγωγής των νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων μας, από το 2015 σε μία έκταση 1.500 τ.μ. στις Αχαρνές, διαθέτει τελευταίου τύπου αυτοματοποιημένα μηχανήματα επεξεργασίας κοπής και συναρμολόγησης αλουμινίου, δίνοντας μας τη δυνατότητα να παρέχουμε άρτια κατασκευή έργων για την κάλυψη όλων των σύγχρονων κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών αναγκών.

Η εταιρία κατασκευής συστημάτων αλουμινίου Περδικάρης Ηλίας επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη της έχοντας σαν στόχο τη δημιουργία προϊόντων αναβαθμισμένης ποιότητας και την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με γνώμονα την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.