Το ανοιχτό αίθριο λειτουργεί ως συλλέκτες της ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα ο χώρος του αίθριου να έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από τον εξωτερικό. Τα κλειστό αίθριο βοηθά στον περιορισμό των θερμικών απωλειών, και ειδικά τον χειμώνα προσφέρει αερισμό στους παρακείμενους χώρους με αέρα ήδη προθερμασμένο. Το καλοκαίρι σημαντική είναι η προστασία του χώρου είτε με σκίαστρα , είτε με άλλες μεθόδους σκίασης προκειμένου να αποτραπεί η περίπτωση υπερθέρμανσης. Στην περίπτωση του κλειστού αίθριου στο υαλοστάσιο πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή αφού αναλόγως με τις συνθήκες που επιθυμεί ο μελετητής να επικρατούν στο αίθριο, απαιτείται ανάλογος σχεδιασμός. Μέσω της σωστής σχεδίασης επιτυγχάνεται μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση τον χειμώνα. Ο φυσικός φωτισμός είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του αίθριου αφού εισάγεται φυσικός φωτισμός. Σημαντικός είναι και ο σωστός σχεδιασμός του αίθριου ο οποίος θα ανακλά το φώς του ήλιου χωρίς να δημιουργείται θάμπωμα.

Τα αίθρια, ανοιχτά ή με καλύμματα, στεγάζουν κατάλληλα οποιονδήποτε χώρο. Οι κατασκευές αιθρίων συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας γιατί προστατεύουν το κτίσμα από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία τους θερινούς μήνες, αλλά και από τις ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα.